El fondo de la caldera. La Caldera de Bandama

El fondo de la caldera
La Caldera de Bandama

Foto: Iain Jacobs